Om Gustafs GoIF

Gustafs GoIF

Gustafs Gymnastik och Idrottsförening (Gustafs GoIF) är en förening där ungdomar och vuxna kan utöva olika idrotter. Föreningen har sektioner med fotboll, handboll, badminton, judo och en liten skid- och friidrottssektion. Fotbollssektionen för ungdomar är den största med ett par hundra aktiva ungdomar och ledare, från 5-6 år och uppåt. Handbollen har på senare år haft en stark utveckling på flicksidan där det nu finns lag ända upp i 13-14 års ålder.


Föreningen har anor sedan början av 1900-talet och fick sitt nuvarande namn den 17 mars 1938, då Gustafs Idrottsförening och Gustafs Gymnastiksällskap slogs samman till en gemensam förening. Under åren har även andra idrotter utövats, exempelvis gymnastik, orientering, innebandy och bordtennis. Gustafs GoIF förknippas idag ofta med damfotbollslaget eftersom de spelat i de högre serierna under senare år, men föreningens huvudsakliga verksamhet är dock ungdomsverksamheten.


Gustafs GoIFs verksamhet handlar huvudsakligen om att främja idrottsutövandet i närområdet – att ge ungdomarna, och även vuxna, något roligt och utvecklande att pyssla med på fritiden.


Det finns fina anläggningar för våra aktiviteter i Gustafs, Morbyvallen och Slättgärdet har fina fotbollsplaner för träning och match. Vid skolan finns Enbackahallen en gymnastiksal vi kan nyttja. På Morbyvallen finns även elljusspår, skateboardramp och tennisplan, en BMX bana och bouleplan.


Välkommen till oss!Johan Lilliehöök Gustafs

Medlemskap i Gustafs GoIF

Årsavgifter

Enskild medlem 100 kr


Anmäl till medlemsregistret intresse eller på hemsidan (laget.se/gustafsgoif).

Faktura kommer på e-post. (eller i undantagsfall på brev om du saknar e-post)

 Medlemsregistret.


Uppdaterad 2018-05-22

Styrelsen består av:

Johan Lilliehöök Ordförande

Per-Amund Ruuth Kassör

Magnus Lindblad Sekreterare

Peo Hellbergs Ledamot Kenneth Eresjö Ledamot

Jesper Bergqvist Ledamot

Bo Hellberg Ledamot

Jimmy Gustafsson Ledamot